Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

När en kris inträffar finns ett stort behov av snabb och tillförlitlig information. Varnings- och informationssystemet VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor och allvarliga händelser samt för att varna för och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner och i samband med extraordinära händelser.

Ett viktigt meddelande till allmänheten kan skickas via utomhusvarningssystem. Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. De långa signaler som hörs den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, är bara ett test av systemet.

Viktigt meddelande till allmänheten kan även skickas via telefoni samt via radio.

Viktigt meddelande till allmänheten kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

VMA via telefon

Senast uppdaterad 2017-05-05
 

Kontakt

Mattias Andersson

Mattias Andersson
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 0486-331 28
E-post: Mattias Andersson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se