Trygghetspunkter i Torsås kommun

Efter stormarna Gudrun och Per har det förts diskussioner om behovet av upprätta platser dit människor kan vända sig för att få hjälp stöd. Exempelvis under stormar eller snöoväder när det är strömavbrott eller annan påverkan på den samhällsservice som vi vanligtvis är vana vid.

För att kunna göra detta kommer Torsås kommun att etablera ett antal trygghetspunkter, bland annat i anslutning till några äldreboenden i kommunen. Vid en trygghetspunkt kan de som behöver ta del av reservkraft, information, dricksvatten, hjälp att larma 112. Det kommer även att vara möjligt med övernattning för de som har speciella behov.

Senast uppdaterad 2017-05-05
 

Kontakt

Mattias Andersson

Mattias Andersson
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 0486-331 28
E-post: Mattias Andersson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se