Samhällets beredskap

KrisberedskapI Torsås kommun arbetare vi kontinuerligt med säkerhet och beredskap mot olyckor och kriser. Bland annat identifierar vi risker som kan inträffa för att kunna motverka dom samt genom utbildning och övning förbereda oss för om det ändå inträffar.

Kommunen har kompetens och resurser att hantera olyckor och kriser som kan inträffa. I de fall kommunens egna resurser inte räcker finns avtal med andra organisationer och aktörer, frivilligorganisationer som exempelvis Frivillig Resursgrupp, FRG, andra kommuner, landsting och polis.

Torsås kommun har också en särskild organisation för att stödja personer i bearbetning av en händelse, POSOM, Psykiskt och socialt omhändertagande.

Senast uppdaterad 2017-05-05
 

Kontakt

Mattias Andersson

Mattias Andersson
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 0486-331 28
E-post: Mattias Andersson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se