Din hemberedskap, vad du kan göra för att vara förberedd om det händer

KrisberedskapAtt vara förberedd på att klara en krissituation skapar trygghet. Detta kan man kalla för hemberedskap.

Många kriser och katastrofer gör att samhällets infrastruktur inte fungerar som normalt. Kriser kan också leda till att samhällets aktörer måste prioritera att hjälpa de som har svårast att klara sig själva: barn, äldre, sjuka och funktionsnedsatta. I Sverige är det en rekommendation och inget lagstadgat krav att man ska ha en hemberedskap för tre dygn.

Hemberedskap innebär att man gör förberedelser för att i en krissituation kunna klara sig själv en tid. Ofta innebär det att man utan samhällets kan täcka sitt eget och familjens basbehov under 72 timmar, alltså tre dygn.

När en kris inträffar är några behov särskilt viktiga; mat, värme, sömn samt kunna kommunicera med omvärlden.

Här kan du se vad som kan vara bra att ha hemma i en krislåda;

 • Fotogenlampa och bränsle
 • Tändstickor
 • Stearin- och värmeljus
 • Ficklampa och extra batterier
 • Dunkar att hämta vatten i (i genomsnitt använder vi normalfallet 160 liter/dygn. För att dricka och laga mat behöver man med tio liter/person och dygn)
 • Husapotek med det viktigaste
 • Radio med vev och solceller
 • Vevladdare till mobilen
 • Extra element eller värmare, som t ex drivs med fotogen
 • Sovsäck, filtar och varma kläder
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, t ex tvättlappar
 • Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök
 • Mat som klarar rumstemperatur
 • Kontanter
 • Telefonlista på papper Kom ihåg: 113 13 är samhällets informationsnummer vid stora olyckor och kriser

Din hemberedskap - vatten

 

Din hemberedskap - mat

 

Din hemberedskap - värme

 

Din hemberedskap - kommunikation

Senast uppdaterad 2017-05-05
 

Kontakt

Mattias Andersson

Mattias Andersson
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 0486-331 28
E-post: Mattias Andersson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se