Risker i Torsås kommun

KrisberedskapStorm, skyfall, snöoväder, el- och telebortfall och stora olyckor. Detta är exempel på några händelser som kan påverka oss och vårt samhälle. Vi lever i ett effektivt men också sårbart samhälle. I Torsås har vi varit utsatta för flera av dessa händelser. Erfarenheten visar att vi har klarat påfrestningarna bra, men vi kan alltid bli bättre.

En del i att bli bättre är att vara medveten om riskerna och ha kunskap om vad man kan göra för att förbereda sig. Denna folder syftar till att ge en bild av risker i Torsås kommun, hur beredskapen ser ut och vad du kan göra för att vara bättre förberedd.

Senast uppdaterad 2017-05-05
 

Kontakt

Vakant
Säkerhets-
samordnare

Tfn: 
E-post: 

 

Krisberedskap

 Banner Krisberedskap 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se