Sökmotorer

Om du inte hittar det som du efterfrågar kan du använda nedanstående sökmotorer för att söka efter olika bidragsmöjligheter.

Global Grant
Global Grant är en databas med bidrag och stipendier. Sök direkt passande bidrag för dig själv, din familj, skola, förening eller organisation. Det finns också hjälp för att göra ansökningar och presentera dig själv och ditt projekt för fonderna. Global Grant kan användas på Torsås biblioteks datorer eller kan du logga in hemifrån med hjälp av ditt lånekortsnummer.

Kulturstipendier
Stipendiesida för att söka pengar till kulturella ändamål.

Länsstyrelsens stiftelsedatabas
Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser. De uppgifter som finns i databasen är uppgifter som stiftelserna själva anmält till länsstyrelserna.

Senast uppdaterad 2017-01-25
 

Kontakt

Anders Adelgren
Projektsamordnare

Tfn: 0486-333 82
E-post: Anders Adelgren

Sofie Nyström
Kommunutvecklare

Tfn: 0486-331 15
E-post: Sofie Nyström

Kommunledningskontoret
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se