Kulturbidrag

KulturfestFöreningar, organisationer, offentliga förvaltningar och studieförbund med verksamhet i Torsås kommun kan söka kulturbidrag. Syftet med kulturbidraget är, dels att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud för invånare och besökare, men också att främja ett bevarande av det kulturarv som finns i kommunen. Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.

Kulturbidrag kan endast sökas för kulturverksamhet som i första hand äger rum i Torsås kommun. Det kan sökas antingen som ett bidrag eller en förlustgaranti. Ansökan kan göras en gång om året. Sista ansökningsdag är den 1 mars. Program/verksamhetsbeskrivning och kostnadsbudget bifogas.

Beslut om eventuellt kulturbidrag sker efter prövning i bildningsnämnden och efter nämndens ekonomiska förutsättningar.

Om verksamheten/programmet för vilken bidraget beviljats inte genomförs ska det återbetalas.

Senast uppdaterad 2017-02-07
 

Kontakt

Karin Seebass
Kulturbidrag

Tfn: 0486-333 73
E-post: Karin Seebass

Lena Robertsson
Förenings- och investeringsbidrag

Tfn: 0486-333 74
E-post: Lena Robertsson

Torsås Folkbibliotek
Applerumsgatan 2
385 22 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se