Lokala projektbidrag

Gällande projektbidrag finns det en uppsjö av bidragsgivare runt om i landet i form av exempelvis fonder och stiftelser. Innan man lyfter blicken mot omvärlden bör man dock titta på vilka möjligheter som finns lokalt. Info om kommunalt Kulturbidrag och kommunalt Förenings- och investeringsbidrag har vi samlat på separata sidor, se menyn till vänster.

Kumulus ActionAction
Action är ett projektbidrag som unga mellan 13-25 år i Torsås kommun kan söka av föreningen Kumulus för att genomföra en aktivitet på fritiden. Det kan exempelvis vara rollspelskväll, LAN, parkour-workshops, musikfestivaler, poetry slam eller kanske kickboxning för tjejer. Om du är intresserad, ta kontakt med fritidsgården TM som kan hjälpa dig, telefon 0486-333 83.

Brandstodsbolagets stiftelse
Vid samgåendet mellan Torsås kommuns Brandstodsbolag och Länsförsäkringar Kalmar län 1988, bildades Brandstodsbolagets stiftelse för kultur och hembygd. Stiftelsens ändamål är att främja ideell, kulturell och ungdomsvårdande verksamhet samt undervisning och vetenskaplig forskning inom Torsås och Gullabo socknar. Bidrag från stiftelsens fond kan tilldelas såväl enskilda personer som föreningar för projekt som överensstämmer med stiftelsens ändamål.

Ansökan kan göras en gång om året, vanligtvis i november. Information om ansökningsförfarandet gällande 2017 läggs ut här när det är aktuellt att ansöka om stöd.

Ytterligare information om stiftelsen lämnas av:

  • Hans-Olof Berg, stiftelsens ordförande, telefon 070-669 25 24,
    e-post hans-olof.berg@torsas.se.
  • Mats Ohlsson, Länsförsäkringar Kalmar län, telefon 0471-691 87.

 

Sparbanksstiftelsen Kronan
Sparbanksstiftelsen Kronan har sitt säte i Växjö, men liksom Sparbanken Kronans område sträckte sig från Halmstad på västkusten över Kronobergs län till Kalmar på östkusten och dessutom omfattade större delen av Blekinge, är detta även stiftelsens område.

Det övergripande målet för de anslag som Sparbanksstiftelsen Kronan lämnar är att de ska gagna samhällsutvecklingen i regionen. Vid sidan om att främja sparsamhet stöder stiftelserna därför även näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott inom sitt verksamhetsområde. Detta syfte tillgodoses genom utdelning av anslag från avkastningen på aktieinnehavet.

Sparbanksstiftelsen lämnar inte anslag till fysiska personer annat än i särskilt utlysta stipendieprogram. Stiftelsen lämnar inte heller några anslag till enskilda företag, politiska- eller religiösa organisationer, eller till projekt utanför verksamhetsområdet. Sparbanksstiftelsen prioriterar igångsättandet av verksamheter.

Stiftelsen tillhandahåller en så kallad lokal pott. Med det avses medel som stiftelsestyrelsen årligen avsätter för att stimulera verksamheter inom verksamhetsområdet och för att stärka Swedbanks lokala förankring. Huvudmännen säkerställer den lokala förankringen vid handläggningen av lokal pott och beslutar i samråd med lokal bank om vilka bidragsansökningar som ska beviljas.

Anslagen är huvudsakligen av engångskaraktär och kan uppgå till högst ett prisbasbelopp, 44 300 kronor för 2016. Anslag ur den lokala potten kan sökas av föreningar och organisationer. Kriteriet för att få del av dessa medel är att ändamålet ska överensstämma med stiftelsens förordnande, det vill säga främja företagande, utbildning, forskning, idrott eller kultur.

Kontaktperson Torsås kommun:

 

SydostLeader
Leader är en metod inom hela EU för att utveckla landsbygden i projektform. SydostLeader är en av totalt åtta Leaderområden i Sverige som kan arbeta i alla strukturfonder och omfattar Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge kommuner. Därutöver omfattas även hela sjön Åsnen och södra Kalmarsund samt Ölands fiske- och farvatten av Havs- och fiskerifonden. Genom SydostLeader kan föreningar, småföretagare, lokala utvecklingsgrupper och nätverk söka projektbidrag fram till hösten 2020. Projekt som syftar till att stärka den ekonomiska tillväxten och skapa fler arbetstillfällen, är nyskapande och hållbara prioriteras. Fonderna som SydostLeader har möjlighet att verka inom är de fyra ESI-fonderna: Jordbruks-, Havs- och fiskeri-, Regional- samt Socialfonden.

Projekten kan gärna genomföras i samverkan mellan föreningsliv, företag och det offentliga. SydostLeader kan i de mindre projekten stå för hela summan (mot att föreningen lägger ner ideellt arbete), men i de större projekten kan det vara nödvändigt att det finns fler finansiärer.

 

Leader Mälardalen har spelat in en film som visar vad ett projekt inom Leader kan handla om:

 

Här några exempel på projekt som finansierats genom SydostLeader:

Ungdomar bygger landet
Flerårigt projekt där ett 40-tal unga från olika kulturer utbildades med föreningslivet i språk, idrott, snickeri, organisation, datorteknik, foto, film, marknadsföring och informationsspridning. Projektet resulterade i ett antal nystartade företag.

Nationalparksdestination Åsnen
Projektet utvecklar exportmogna produkter och företag inom natur och kultur syftande till att i samverkan med andra intressenter göra Åsnen till en nationalparksdestination.

Garpens Fyrplats – handikappvänlig båt
Projektet utvecklar de möjligheter besöksmålet Garpens Fyrplats har som unik natur- och kulturhistorisk plats och samtidigt gör platsen tillgänglig för nya målgrupper, förlänger säsongen samt ökar samarbetet med nya aktörer.

Kontaktuppgifter SydostLeader:

 


Övrigt
Det är även värt att undersöka vilka möjligheter det finns att få stöd från Lions, Rotary eller kyrkan på orten. Även studieförbund kan vara en framkomlig väg.

Sist men inte minst bör man kolla över generellt vilka intressenter som kan finnas där det lokala näringslivet kan ha ett intresse av att stötta er verksamhet, enligt den lokala finansieringen som beskrivits tidigare.

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-12-04
 

Kontakt

Anders Adelgren
Projektsamordnare

Tfn: 0486-333 82
E-post: Anders Adelgren

Sofie Nyström
Kommunutvecklare

Tfn: 0486-331 15
E-post: Sofie Nyström

Kommunledningskontoret
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se