Frågor och svar om egen brunn


Vad händer om vattnet tar slut i min brunn?


Oftast är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn, och att den håller rätt kvalitet. Är det låga vattennivåer generellt behöver man vara sparsam med vattnet om man har egen brunn. Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. I extrema fall kan dock brunnen sina, och man behöver akut hjälp.


Jag har slut på vatten, var kan jag hämta dricksvatten?


Vid akut behov av dricksvatten, kontakta Torsås kommun på 0486-33100 för att bli anvisad till ett tappställe nära dig. Kvällstid nås jourhavande VA-tekniker på 070-2494020.
Vid större behov kommer Torsås kommun ställa ut tankar med dricksvatten. Placering av dessa kommer annonseras på kommunens hemsida www.torsas.se, i sociala medier och i radions P4.
Du får hämta så mycket vatten som du själv kan bära, exempelvis 25-litersdunkar.

Vad ska jag tänka på när jag hämtar dricksvatten i dunkar så att det håller sig fräscht?


Fyll dunkarna med dricksvatten av bra kvalitet, till exempel kommunalt dricksvatten.
Använd väl rengjorda flaskor eller dunkar och förvara vattnet mörkt och så svalt som möjligt.
Glasbehållare eller plastflaskor/dunkar märkta med symbolen ”glas och gaffel” är utmärkta.
Rent dricksvatten i en ren behållare i kylskåp bör hålla lika länge som mjölk i kylskåp, det vill säga minst en vecka, troligen mycket längre tid.

Kan kommunen hjälpa till med flexitankar? 


Torsås kommun har ett begränsat antal vattentankar som i första hand används för att distribuera dricksvatten till allmänheten vid nödsituationer.
Vid akut behov av större mängder vatten till exempelvis djurhållning kontaktas kommunen som gör en individuell bedömning om möjlighet att hjälpa till i varje enskilt fall.

Jag har slut på vatten i min brunn. Ska man eller kan man fylla på?


Experterna har olika åsikter om det är bra att fylla på en brunn eller inte. Det beror på geologin samt om brunnen är grävd eller borrad. Hur eller hur är detta en mycket kortsiktig lösning, då vattnet lämnar brunnen på samma sätt som det strömmar till. Det finns också en viss risk att vattnet blir grumligt eller bara försvinner till ingen nytta, eftersom brunnsvattnet egentligen ska rinna till genom marken/sprickor i berget och inte komma uppifrån.

Om du väljer att fylla på brunnen kan du ringa ett åkeri som har möjlighet att köra ut en tank med vatten.  Kontakta Torsås kommun på 0486-33100 för att bli anvisad till ett tappställe nära dig. Kvällstid nås jourhavande VA-tekniker på 070-2494020.

Kan jag ansluta mig till kommunalt vatten?


Kontakta din kommun/VA-bolag för att se hur utbyggnadsplanerna ser ut just där du bor. 

Jag har ofta slut på vatten i min brunn, nu vill jag borra djupare/ny brunn, hur går jag till väga?


Vi rekommenderar att du använder dig av certifierade brunnsborrare. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har i samarbete med certifieringsorganet SITAC och branschorganisationerna tagit fram de krav som ställs för certifiering av vatten- och brunnsborrare.

 

Inga särskilda tillstånd krävs för att borra efter vatten. Glöm inte bort att ta ett prov på vattnet för att se om ytterligare rening behövs.

(se lista på brunnsborrare från länsstyrelsen)

Bra länkar

Livsmedelsverket är den nationella myndighet som ansvarar för frågor som rör dricksvatten från enskilda brunnar.

SGU - Sveriges geologiska undersökning () informerar om grundvatten och brunnar.

Information från SGU om att anlägga egen brunn

Konsumentverket – tips om vad du ska tänka på om du anlitar egen brunnsborrare (PDF)

Sköt om din brunn – Informationsmaterial från SGU och Socialstyrelsen

Filmen ”Rent vatten” – Film från Socialstyrelsen
Brunnsarkivet  SGU - Brunnsuppgifter från 450 000 brunnar

Livsmedelsverket – Råd om enskild dricksvattenförsörjning

 

  

 

 

Välkommen

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00          

Lunchstängt 12.00-13.00.

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se