Trygg hemgång -

trygghet för dig och dina anhöriga

Fjäril på blomma

Trygg hemgång är ett team som består av undersköterskor. Vi arbetar för att du ska känna dig trygg och delaktig i din hemmiljö efter din sjukhusvistelse.

Utifrån ditt behov samarbetar teamet med legitimerad personal som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Biståndshandläggaren beslutar i samband med vårdplaneringen vilken hjälp du behöver i hemmet vid hemkomst från sjukhuset.

När du kommer hem möter en undersköterska upp vid tröskeln och ger det stöd som behövs för att du ska känna dig trygg i hemmet.
Du kommer att träffa samma personal dagtid under den första tiden hemma och de har ett nära samarbete med hemtjänsten i det område där du bor.

Personalen i Trygg hemgång arbetar dagtid. Finns beslut om kvälls- eller natthjälp står detta med i arbetsplanen.  Larm och matdistribution kommer som vanligt att utföras av berörd hemtjänst.

Vårt mål är att du ska känna trygghet och delaktighet i din livssituation.
En tid efter din hemkomst sker en ny vårdplanering för ditt fortsatta behov av insatser

 

 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Biståndshandläggare SoL

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)

Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se