Handlingar som ska tas med till första besöket

Du måste styrka alla dina uppgifter om inkomster/tillgångar samt de utgifter du ansöker om. Nedanstående handlingar skall bifogas till ansökan eller uppvisas vid besök för att möjliggöra bedömning av rätt till försörjningsstöd:

 • Legitimation
 • Aktuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen om du är arbetslös
 • Förteckning över sökta arbeten om du är arbetslös
 • Aktuellt läkarintyg om du är sjukskriven
 • Aktuellt anställningsavtal om du har en anställning
 • Besked om såväl vuxnas som barns banktillgodohavanden och ränteinkomster
 • Uppgift om eventuellt arv
 • Aktuell ekonomisk kontoöversikt- en förteckning över vilka konton du har
 • Bankkontoutdrag från alla dina konton för tre månader bakåt
 • Utdrag ur taxeringsuppgiftsregistret och slutskattsedel från Skatteverket
 • Intyg angående ersättning från arbetslöshetskassa när detta är relevant
 • Lånehandlingar när detta är relevant
 • Hyreskontrakt vid ansökan om boendekostnad
 • Hyresavi eller lånehandlingar och underlag för driftkostnader för fastighet vid ansökan om boendekostnad
 • Underlag för dina inkomster, exempelvis utbetalningsspecifikationer
 • Beslut om beviljat bostadsbidrag, underhållsstöd/bidrag och/eller studiemedel
 • Underlag för dina utgifter, exempelvis fakturor och kvitton
 • Senaste beslut och beräkning om du nyligen fått försörjningsstöd i en annan kommun

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se