Sekretess

Att du får försörjningsstöd eller annat bistånd samt är registrerad i socialregistret är sekretessbelagda uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
All personal på Socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga, utan ditt samtycke.
Du själv har naturligtvis rätt att läsa alla anteckningar om dig och att lämna synpunkter på den utredning som görs om dina ekonomiska och andra förhållanden som kan påverka beslutet.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se