Samtycke

För att vi ska kunna fatta beslut om försörjningsstöd
är det ibland nödvändigt med ditt samtycke till att vi tar kontakt med
andra myndigheter. Om du då inte lämnar detta kan detta innebära att
vi inte kan genomföra utredning av din ansökan och du riskerar att
få ett avslagsbeslut.
Socialtjänsten har sekretess för dina uppgifter i förhållande till andra
myndigheter och enskilda personer.

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se