Återbetalning

Försörjningsstöd behöver vanligtvis inte betalas tillbaka då det beviljas som ett komplement till dina egna inkomster. Ibland beviljas det dock som återkrav och detta blir aktuellt om du får försörjningsstöd för samma period som du samtidigt väntar annan inkomst eller har sökt annat bidrag. Detta informeras du i så fall om i samband med beslutet.

Om du lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit uppgifter om inkomster eller tillgångar så att du fått mer försörjningsstöd än du haft rätt till blir du skyldig att återbetala försörjningsstödet.
I sådana fall riskerar du också en polisanmälan enligt bidragsbrottslagen.

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se