Hjälp med bostad

Du har ett eget ansvar för att söka boende genom att ta kontakt med olika hyresvärdar. Finns det inte särskilda skäl för dig att bo i just denna kommun förväntas du även söka boende i närliggande kommuner.
Om du sökt boende på detta vis under en längre period utan resultat kan du höra av dig till oss för vidare diskussion.

Ungdomar under 25 år har ingen självklar rätt till egen boendekostnad utan hänvisas till att bo kvar i föräldrahemmet till dess ungdomen kan försörja sig själv och bekosta ett eget boende.
Om det finns särskilda skäl kan en individuell prövning göra att en ungdom under 25 år ändå kan beviljas egen boendekostnad.
Detta är inte detsamma som att få hjälp med en faktisk bostad.

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se