Försörjningsstödets omfattning

Försörjningsstödet är utformat för att ge dig en skälig levnadsnivå. 
Stödet ska räcka till ditt uppehälle i form av exempelvis mat, kläder och hygienartiklar samt till viktiga utgifter såsom hyra och hushållsel.

Du får mer information om vad försörjningsstödet ska räcka till när du kontaktar oss. Under våra länkar här på hemsidan kan du göra Socialstyrelsens provberäkning för att se om din ekonomi ligger över eller under riksnormen.
Om beräkningen visar att din ekonomi är lägre än den nivå som kan ge rätt till försörjningsstöd kan det betyda att du får försörjningsstöd men det är inte säkert.
Socialtjänsten gör en individuell bedömning och beslutet kan påverkas av annat än ekonomiska faktorer.

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se