God man för ensamkommande barn

Den gode mannens roll
Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda det i Sverige. Den gode mannen träder in i både vårdnadshavarens och förmyndarens (ofta föräldrars) ställe och ska därmed ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter.

Det ligger däremot inte i gode mannens uppgift att sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Då det gäller att företräda barnet vid den rättsliga prövningen av asylfrågan är det en uppgift för det offentliga biträdet.

Den gode mannen har alltså både rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Den särskilt förordnade vårdnadshavarens roll
Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas väcka talan om, eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare hos tingsrätten.

Vad gör en god man?
Vi har ett ökat behov av god man till ensamkommande barn. Som god man har du kontakt med överförmyndaren, Migrationsverket, offentliga biträde, socialtjänsten, polis och domstol, sjukvården, boende och skola. Kort sagt: du är spindeln i nätet och ska hjälpa ungdomarna under deras asylprocess.

Som god man ska du bland annat ha goda kunskaper om det svenska samhället och skriva och tala god svenska. Du ska ha förståelse för barns behov.

Vi räknar med att man lägger ner 8-10 timmar per månad och ungdom. Du får arvode för ditt uppdrag.

Låter det intressant?
Vi har behov av fler gode män i vårt område som omfattar Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge. Hör av dig till Överförmyndarhandläggarna för mer information.

Kontaktuppgifter och öppettider hittar ni på Nybro kommuns hemsida, klicka här

 

 

 

 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 
 

Kontakt

Ann-Katrin Wahldorfsson
Överförmyndarhandläggare

På plats i Torsås måndagar 09.00 - 15.00

Telefontid:
Måndag - torsdag 10.00 - 12.00
Tfn: 0481-452 20

E-post Ann-Katrin Wahldorfsson
Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

Läs mer om God man och Överförmyndare på vår samarbetspartner Nybro kommuns hemsida.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se