Nyckelfria lås

eMedborgardag på Torsås bibliotek

Torsås kommun har infört ett system med nyckelfria lås för alla personer som har hemtjänst eller trygghetslarm. Detta för att säkerställa kvaliteten vad gäller nyckelhantering och för att öka din säkerhet.
Det betyder att en låsenhet kommer att monteras på insidan av din dörr ovanpå det vred du har idag.

 

Nyckelfria lås styrs med hjälp av en smartphone

Brukare
Du som bor i Torsås kommun och har, eller ska få hemtjänst, kommer att få ett elektroniskt låsvred - Phoniro - monterat på din dörr.
Det innebär att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera nycklar när de besöker dig, och risken att nycklar hamnar i orätta händer försvinner

Det system som kommer att användas är Phoniro. Det är ett batteridrivet låsvred som monteras på insidan av dörren, hos dig som är hemtjänstkund.

Du själv använder din vanliga nyckel för att låsa upp dörren. Hemtjänsten däremot kan, när det behövs, använda en kod i sin mobiltelefon för att låsa upp.

Hemtjänsten kan bara använda koden den tid då de besöker dig, och vid larm.
Det syns inte från utsidan på dörren att vi har monterat det nya låset och det är bara behörig vårdpersonal som kan använda sig av det

Fastighetsägare
För dej som fastighetsägare innebär det  att i vissa fall kan vi behöva installera ett portlås. Portlåset är godkänt av försäkringsbolagen och ändrar inte ert befintliga skalskydd. Det installeras diskret innanför porten och aktiveras när hemtjänstpersonalen knackar på dörren. Det påverkar inte ert vanliga Själva Portlåset betalas i sin helhet av kommunen, inklusive installation, service och underhåll

Information frågor och svar om Phoniro

 

Kontakt eHälsa

Kontaktperson/Samordnare
Lena Skotheim
Tfn 0486-337 95
E-post Lena Skotheim

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se