eHälsa & eTjänster,

digital teknik i Torsås kommun

Dessa sidor är under uppbyggnad och kommer att fyllas på kontinuerligt 

eHälsa är ett samlingsnamn
eMedborgardag på Torsås bibliotekpå insatser och verktyg som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle och skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare.

Det kan omfatta allt från nyckelfria lås, bildkommunikation, natt-tillsyn med hjälp av kamera till digitala planeringsverktyg

Nyckelfria lås styrs med hjälp av en smartphone

Socialförvaltningen ingår även i ett länsövergripande projekt i samarbete med Regionförbundet och länets alla kommuner med att införa e-tjänster i verksamheten. De områden vi arbetar med är Säker Roll och behörighet, Mobilitet, Trygg¬hetslarm, NPÖ (Nationell Patient Översikt) samt Trygghet och service i hemmet.
E-tjänster kan vara att ersätta något tillsynsbesök från hemtjänsten med teknik. E-tjänster kan också vara att ansöka och lämna information via kommunens hemsida.

Pågående
Biståndshandläggare, personliga assistenter och sjuksköterskor ingår i ett projekt som pågått sedan mars 2014. De har tillgång till mobil dokumentation via Laptop och iPad.

Planeringssystemet Laps Care, som underlättar och kvalitetssäkrar schemaläggning och utförande av insatser

Nyckelfria lås, till alla med beviljad hemtjänst eller trygghetslarm, det är kopplat till planeringssystemet

Mobil Hemtjänst, dokumentation i mobil, för personal, underlättar och kvalitetssäkrar

Under införande

Digitala trygghetslarm, beräknas var klart 2018

Övriga eHälsa mål 

Nattkamera,/Nattfrid är en tjänst för vårdtagare/brukare, som har behov av tillsyn eller extra omsorg och trygghet i sitt hem.
Det skall alltid vara ett frivilligt beslut och brukaren skall alltid kunna tacka nej, samt ha möjlighet att avsluta tjänsten

Möjlighet att söka Försörjningsstöd via webben och kunna följa sitt ärende 2018

 

 

Kontakt eHälsa

Kontaktperson/Samordnare
Lena Skotheim
Tfn 0486-337 95
E-post Lena Skotheim

Styrgrupp
Kerstin Jonskog-Bertilsson MAS
Tfn 0486-336 45
E-post Kerstin Jonskog-Bertilsson

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se