Gör en insats för barn som behöver din hjälp!

FamiljehemDet finns barn och ungdomar i Torsås kommun som av olika anledningar behöver stöd eller som inte kan bo hos sina biologiska föräldrar. Du kan göra en insats för dem genom att bli kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem. Du behövs!

(Detta gäller flyktingar, men även svenska medborgare som är i behov av stöd.)

Vill du och din familj bli familjehem?
Socialförvaltningen söker familjehem till ensamkommande barn och ungdomar. Allt fler ensamkommande barn kommer till Sverige för att söka asyl. Med anledning av detta söker vi nu familjehem som vill vara en del i barnens liv.

Har ni tid, plats och vill vara med om en berikande erfarenhet, tveka inte att kontakta oss!

Behovet finns för barn och ungdomar i alla åldrar som kommer från olika områden i världen där det råder oroligheter. Då barnen saknar föräldrar i Sverige behöver de en familj som kan tillgodose deras behov i vardagen. Önskvärt om ni har erfarenhet från tidigare uppdrag som familjehem men vi välkomnar även nya familjer som känner att de vill göra en insats.

Vill du och din familj bli kontaktfamilj?
Har du och din familj tid och utrymme för att göra en insats för barn och ungdomar som behöver stöd? Socialtjänsten i Torsås söker kontaktfamiljer som är intresserade av att ta emot barn och ungdomar som för en längre eller kortare tid behöver en kontaktfamilj som de kan träffa, bo hos ibland eller på annat sätt ha som stöd i tillvaron.

Vill du bli kontaktperson?
Har du tid för att göra en insats för barn, ungdomar och vuxna som under en period i sitt liv behöver mer stöd än vad familjen, släkten eller vänner har möjlighet att ge. Då kan en kontaktperson som arbetar på uppdrag av socialtjänsten bli ett personligt stöd.

Du behövs!
Att vara kontaktfamilj/person eller familjehem innebär att du och din familj får ett uppdrag från socialtjänsten. För uppdraget lämnas ersättning i form av en arvodesdel och en omkostnadsdel per månad. Ersättningen bestäms efter uppdragets omfattning och kommunförbundets rekommendationer. 

Kontakt

Integration

Johan Ceedigh,
Chef Arbetsmarknad & Inkludering,
Tfn: 0486-33547,
E-post: Johan Ceedigh


Muhammad Nabih Kawouk, Integrationshandläggare,
Tfn: 0486-33149,
E-post: Muhammad Nabih Kawouk

Teresa Pauditz
Integrationshandläggare
Tfn: 0486-331 25
E-post: Teresa Pauditz

 

 
 

Bli kontaktfamilj eller familjehem

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj/person eller familjehem eller vill få mer information, hör av dig till:

Karolina Strandberg
Socialsekreterare
Tfn: 0486-336 61
E-post: Karolina Strandberg

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se