Asylprocessen - hur går det till?

Sommarfest med flyktingarTorsås kommuns ansvar
Torsås kommun har ansvar för de ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige och som Migrationsverket har anvisat till kommunen. Kommunen har även ansvaret när barnen/ungdomarna fått uppehållstillstånd.

Torsås kommun har ansvar för vuxna eller barnfamiljer först när de erhållit uppehållstillstånd och har anvisats till kommunen av Migrationsverket eller när de på egen hand har funnit ett boende i kommunen.

Migrationsverket har hela ansvaret för vuxna och barnfamiljer som söker asyl. Dock har kommunen ansvar att erbjuda barnomsorg och skola för samtliga barn och ungdomar.

De ensamkommande flyktingbarnen för stöd, omsorg och boende genom socialförvaltningens integrationsenhet utifrån socialtjänstlagen. Stödet ges alltid till barn under 18 år och oftast till de som är 18-21 år. De får skola genom Bildningsförvaltningens försorg.

Kommunens Integrationsenhet får statliga resurser för att ta emot flyktingar. Stödet täcker kostnader för verksamheten. Torsås kommun tar varje år emot ensamkommande barn. Dessa barn och ungdomar behöver vuxenstöd på olika sätt.

Så jobbar Torsås kommun med flyktingmottagande
De nyanlända vuxna och barnfamiljer som kommer till kommunen på anvisning erbjuds boende och stöd. Torsås kommun får statsbidrag för kostnaderna vilket även inkluderar tolkar, samhällsorientering och undervisning i svenska språket.

Fler myndigheter har ett gemensamt ansvar för de flyktingar som kommer till Sverige och kommunerna. Det finns exempelvis ett nära samarbete mellan Torsås kommun, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och frivilliga hjälporganisationer.

 

Kontakt

Integration

Johan Ceedigh,
Chef Arbetsmarknad & Inkludering,
Tfn: 0486-33547,
E-post: Johan Ceedigh


Muhammad Nabih Kawouk, Integrationshandläggare,
Tfn: 0486-33149,
E-post: Muhammad Nabih Kawouk

Teresa Pauditz
Integrationshandläggare
Tfn: 0486-331 25
E-post: Teresa Pauditz

 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se