Vanliga frågor

Asylboendet i SöderåkraVad kan man göra som privatperson?
Vill man hjälpa till finns det några olika sätt att göra det på.

Du kan engagera dig via frivilligorganisationer. Du kan engagera dig via kommunen som förmedlar stöd till barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

Det kan man göra genom att bli god man, familjehem eller som kontaktperson/kontaktfamilj.

Läs mer på sidan Hur kan jag hjälpa till?.

Hur tar Migrationsverket emot flyktingarna?
För att de människor som kommer till Sverige för att söka asyl ska få rätt hjälp, är det viktigt att de kommer i kontakt med Migrationsverket så snabbt som möjligt.

Läs mer om detta på Migrationsverkets hemsida.

Hur ser ansvarsfördelningen ut?

Migrationsverket
Migrationsverket har ansvar för ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap.

Polisen
Svensk polis har bland annat ansvar för gränskontrollen till och från Sverige och även så kallade ”inre utlänningskontroller” inom Sveriges gränser.

Kommuner
Kommunen har ansvar att ta hand om de barn som kommer utan vårdnadshavare. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för asylansökan, men när det gäller barnen är omhändertagandet ett kommunalt ansvar.

Länsstyrelser
Länsstyrelser samordnar de insatser som länets kommuner och berörda aktörer genomför. De skapar beredskap och kapacitet i länet för mottagande av nyanlända.

 

Kontakt

Integration

Johan Ceedigh,
Chef Arbetsmarknad & Inkludering,
Tfn: 0486-33547,
E-post: Johan Ceedigh


Muhammad Nabih Kawouk, Integrationshandläggare,
Tfn: 0486-33149,
E-post: Muhammad Nabih Kawouk

Teresa Pauditz
Integrationshandläggare
Tfn: 0486-331 25
E-post: Teresa Pauditz

 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se