Siggatorp 1:8 m fl - bryggaren

Den nuvarande detaljplanen för Siggatorp 1:8, 1:45 m fl antogs av ommunfullmäktige den 26 juni 1973. Planen fastställer att områdets västra del kan användas för industrimark. Tyvärr fanns på industrimarken redan vid planens antagande, en bostad. Bostäder och industrimark är beläget tätt intill vartannat.

I samband med bygglovsgivning har det uppmärktsammats att en områdets användning inte stämmer med verkligheten och att planen dessutom saknar skyddsbestämmelser.

Bygg- och miljönämnden beslutade därför 2015-09-16 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för området.

Planhandlingar kommer under planprocessen att publiceras här på hemsidan.

 

Senast uppdaterad 2015-12-14
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se