Pedagogiskt café

I Torsås kommun samverkar lärare, skolbibliotekarier och kulturkonsulenter för att stödja elevernas läsutveckling genom film, högläsning och berättande. Höstens arbete har inletts med ett pedagogiskt café på temat kost, idrott och hälsa som inspiration till personal som möter elever i förskoleklass upp till årskurs 3. Aktiviteterna är en del i delprojektet Alla läser 2.

 

Kolla gärna in https://regionenlaser.wordpress.com för mer info.

 

 

Senast uppdaterad 2015-09-15

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se