Exempel på LOD - lokalt omhändertagande av dagvatten

Nedan finns tre enkla exempel på hur dagvatten kan tas omhand lokalt på den egna tomten. fler exempel finns i broschyren LOD – Lokalt omhändertagande av dagvatten, Råd, tips och inspiration.

 

Utkastare 

Utkastare

Takvatten leds ut i gräsmattan för infiltration via utkastare. För att skydda huset bör vattnet ledas ut minst 2 meter från husgrunden. Om marken sluttar från husgrunden kan ränndalsplattor vara ett bra alternativ. Lutningen bör vara minst 5 cm per meter. För att undvika ytuppmjukning kan man anlägga en grusfyllning där vattnet släpps för infiltration. 

 

Vattentunna 

Vattentunna

Vatten samlas upp i vattentunna, som placeras under utkastare, och används exempelvis till bevattning. Anordningen kan göras enkel med endast en vattentunna eller mer avancerad där vattentunnan är försedd med anslutning för slang och brädavlopp för överskottsvatten.  

 

Stuprörsslang 

Stuprörsslang

Slangen rullar ut sig vid regn och leder vattnet 1-2 meter från husgrunden. När det slutar rinna vatten i slangen rullar den ihop sig mot husväggen. 

 

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se