GIS - geografiskt informationssystem

Det är kommunens ansvar att kartmaterialet över tätortsområdena är uppdaterat.

Torsås kommun använder programvaran GEOSECMA for ArcGIS och koordinatsystemen SWEREF99 16 30 samt RH2000.

Systemet gör att handläggare och tjänstemän endast behöver använda ett datorprogram som sedan kopplar sig till flera databaser. Vi slipper kopior och uppdatering på flertalet ställen.
I arbetet med planering av t ex nya områden, tillsyn av enskilda avlopp eller prövning av bygglov är detta ett fantastiskt verktyg. Vi uppdaterar databaserna med aktuell data från t ex Lantmäteriet, Kommuninvånarregistret, Länsstyrelsen, SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) m fl. 
Genom ett effektivt arbetssätt sparar vi både tid och pengar.

geosecma_kartinfo

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-03-09
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se