Vår pedagogiska verksamhet

Detta gör vi för att väcka ett intresse för matematik:

 • Använder sagor, fingerlekar, sånger, rim- och ramsor med antal och matematiska begrepp.
 • Räknar och jämför i olika situationer -kategoriserar, sorterar, ordningsföljd, storlek, antal, likheter-skillnader, färg form m.m.
 • Ger barnen matematiska ord och begrepp.
 • Använda materialet "Matte på burk".

Detta gör vi för att ge barnen kunskap/färdigheter i inflytande:

 • Lär barnen att allas tankar och åsikter är viktiga.
 • Väcker barnens vetgirighet och egna nyfikenhet att söka kunskap.
 • Arbetar temainriktat.
 • Barnen ges möjlighet att välja material och aktivitet själva.
 • Försöker omforma lek/miljön så att barnen får inspiration och relevant stimulans.

Detta gör vi för att utveckla barnets språkutveckling:

 • Skapar språkutvecklande miljöer.
 • Musicerar.
 • Ger barnen utrymme för berättande.
 • Arbetar med sagoarbete.
 • Arbetar med TRAS, Tidig Registrering Av Språkutveckling
 • Använder tecken som stöd.

Detta gör vi för att utveckla barns färdigheter när det gäller empati och omtanke om andra:

 • Vi använder flera olika typer av material i värdegrundsarbetet tex "Snick och snack" "EQ dockor" "Vanten", böcker om "Grodan" m.m.
 • Vi använder oss av förskolans "Likabehandlingsplan" för att reducera incidenter och kränkande behandling.

 

 

Senast uppdaterad 2019-01-02

Bildspel från förskolorna

 Länk till bildspel 

Förskolan är till för ditt barn

 Förskolans läroplan 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se