Vår pedagogiska verksamhet

Detta gör vi för att väcka ett intresse för matematik:

 • Använder sagor, fingerlekar, sånger, rim- och ramsor med antal och matematiska begrepp.
 • Räknar och jämför i olika situationer -kategoriserar, sorterar, ordningsföljd, storlek, antal, likheter-skillnader, färg form m.m.
 • Ger barnen matematiska ord och begrepp.
 • Använda materialet "Matte på burk".

Detta gör vi för att ge barnen kunskap/färdigheter i inflytande:

 • Lär barnen att allas tankar och åsikter är viktiga.
 • Väcker barnens vetgirighet och egna nyfikenhet att söka kunskap.
 • Arbetar temainriktat.
 • Barnen ges möjlighet att välja material och aktivitet själva.
 • Försöker omforma lek/miljön så att barnen får inspiration och relevant stimulans.

Detta gör vi för att utveckla barnets språkutveckling:

 • Skapar språkutvecklande miljöer.
 • Musicerar.
 • Ger barnen utrymme för berättande.
 • Arbetar med sagoarbete.
 • Arbetar med TRAS, Tidig Registrering Av Språkutveckling
 • Använder tecken som stöd.

Detta gör vi för att utveckla barns färdigheter när det gäller empati och omtanke om andra:

 • Vi använder flera olika typer av material i värdegrundsarbetet tex "Snick och snack" "EQ dockor" "Vanten", böcker om "Grodan" m.m.
 • Vi använder oss av förskolans "Likabehandlingsplan" för att reducera incidenter och kränkande behandling.

 

 

Senast uppdaterad 2018-04-18
 

Kontakt

Lena Ekevy

Lena Ekevy
Förskolechef

Tfn: 0486-334 61
E-post: Lena Ekevy

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 

Bildspel från förskolorna

 Länk till bildspel 

Förskolan är till för ditt barn

 Förskolans läroplan 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se