Ragnabo 3:28

Planens syfte är att i en detaljplanprocess pröva lämpligheten av att ändra ”del av Ragnabo 3:28” från parkmark till bostadsmark. Detta möjliggör för de kringboende att köpa loss den mark som sedan länge är en integrerad del av deras trädgårdar. Marken är låglänt och inte lämplig att bebyggas.

Kommunfullmäktige antog 2015-03-23 §21 detaljplanen som därefter vann laga kraft 2015-04-17.

ragnabo_3.28_kartamcirkel

Antagandehandlingar

Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta
Utlåtande

 

Välkommen

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00          

Lunchstängt 12.00-13.00.

 
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se