Vatten- och avloppsplan, tillägg till översiktsplan för Torsås kommun.

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för hela kommunens vatten- och avloppsförsörjning har tagits fram. 
Planen antogs av kommunfullmäktige 2016-03-14 och vann laga kraft 2016-04-07.

Planen pekar bl a ut områden där kommunen, enligt lagstiftningen, bedöms ha ett ansvar för VA-försörjningen.

Antagande
»Särskilt utlåtande
»Planbeskrivning vatten- och avloppsplan
»Plankarta vatten- och avloppsplan

valfrodsbo johan blomqvist (5)

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-09-18

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se