Prioritering vid fördelning av tider i inomhuslokaler i Torsås kommun

Barn- och ungdomar prioriteras genom att tider före klockan 19.30 (måndag-fredag) i första hand tilldelas dessa grupper.

Därefter sker prioritering enligt följande:
- Representationslag (damer och herrar) som bedriver inomhusverksamhet.
- Föreningar som bedriver ungdomsidrott inomhus.
- Föreningar som bedriver annan inomhusverksamhet.
- Övriga föreningar som bedriver motions- och idrottsverksamhet.
- Enskilda.
- Annan kommun.

För sporthallen i Torsås gäller att samtliga föreningar tilldelas tider både i nya och gamla hallen. Fördelningen ska ske på sätt som gör att bästa möjliga förutsättningar uppnås för alla som bokar. Schemaläggningen görs i samråd med föreningarna vid möte innan hallarna bokas.


Senast uppdaterad 2013-12-11

Föreningsregister

 Länk till föreningsregister

Fritidsgårdar

Banner Fritidsgårdar

Evenemangskalender

 Banner evenemangskalender
 

Kontakt

Lena Robertsson
Tfn: 0486-333 74
E-post: Lena Robertsson

Eva Larsson
Tfn:0486-333 79
E-post: Eva Larsson

 

Tyck till om Kultur & Fritid

 Synpunkter & förslag, Kultur & Fritid 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se