Detaljplaneändring
Del av Torsås 4:111

Karta sporthallen

 

Fastighetsägaren till Torsås 4:111 och Torsås 6:17/3 önskar slå samman fastigheterna. För att kunna genomföra sammanslagningen måste fastighetsbestämmelserna från 1961 upphävas. Planen antogs av bygg- och miljönämnden den 16 april 2014.

 

Samråd
Samrådsbrev
Ändring av planbeskrivning

Granskning
Granskningsbrev
Ändring av planbeskrivning

Antagande

Ändring av planbeskrivning

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-08-05
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se