Strömby naturreservat

Naturreservatet är ett småkuperat och mosaikartat område med plana partier där grovstammig barrblandskaog växer i slutna bestånd omväxlande med blocksamlingar med glesare och luckigare skog. Mellan höjdryggarna ligger fuktstråk som upptas av smärre sumpskogar. Ett mindre brandfält (0,5 ha) finns i reservatets centrala del coh andlen grova träd och död ved är delvis mycket riklig. Sedan 2004 finns ytterligare ett brandfält i reservatets sydöstra hörn.

 

 

grön linje

Miljömål- Levande skogar

Senast uppdaterad 2013-09-30
 
Senast uppdaterad 2013-09-30
 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se