Tömning av poolvatten 

Idag är det många privata hushåll som har stora runda badpooler i sin trädgård. Badpoolerna rymmer flera kubikmeter, ofta klorhaltigt vatten. För att undvika förorening av naturmiljön, förorening av enskilda vattentäkter och olägenheter för grannar är det viktigt att tänka på hur du tömmer din pool.

  1. Välja produkt som har miljömärkning – Det är viktigt att du går igenom produktbeskrivning över poolens skötsel, där information om bland annat reningsmetod och desinfektionsmedel ska framgå. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om man överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar. Vi rekommenderar att välja produkt som har miljömärkning.
  2. Låt poolvattnet stå i dagsljus – Undvik att tillföra så kallat fritt klor till miljön. I mindre pooler som står i solen några dagar efter senaste klorering förbrukas fritt klor snabbt. Därefter kan du tömma poolen.
  3. Led vattnet långsamt genom en slang – Tömning ska i första hand ske långsamt via en slang ut på den egna gräsmattan (efter några dagar i dagsljus enligt ovan), så att vattnet hinner infiltrera ner i marken och grannarnas tomter inte översvämmas. Om enskilda vattentäkter finns i närheten bör man tömma sin pool så långt bort från dessa som möjligt.
  4. Om detta inte är möjligt skall tömning av poolen ske till antingen dagvattennätet eller spillvattennätet långsamt genom en slang.
  5. Vid spolning och rensning av filter skall vattnet avledas till spillvattennätet

 

 

Fakturor, flyttanmälan, vattenmätare

Kommunalt vatten och avlopp

Mona Magnusson
Assistent VA

Tfn: 0486-332 14                        E-post: Mona Magnusson

 

Blankett Flyttanmälan VA (PDF)

 
 

Kontakt

Vakant
VA-chef

Tfn:0486-331 00
E-post:    

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se