Vatten till poolen 

Fyll upp poolen på rätt sätt så jämnar vi ut förbrukningen över dygnet och motverkar missfärgat vatten i kranarna - och i badvattnet!

Att fylla poolen

Sommaren står för dörren och många vill fylla sina pooler för sköna bad. Då alla vill fylla sina pooler samtidigt kan problem med brunt vatten uppstå.

Fyll på vatten i lugn takt. Använd en trädgårdslang med diameter på max 19 mm. Om du fyller med högt flöde kan turbulensen i vattenledningarna göra att rost och andra avlagringar släpper från ledningarna och vattnet blir grumligt i hela området.

Se till att munstycket är över vattenytan, för att undvika risk för återströmning.

Lämpligast är att fylla poolen nattetid, mellan 21 – 06, då normalförbrukningen är som lägst.

Torsås kommun har inte möjlighet att med hjälp av tankbil fylla pooler utan vi hänvisar till privata aktörer.

Bor du i Gullabo eller Bidalite?

På mindre orter med små vattenverk, som i Gullabo och Bidalite, kan det bli brist på vatten om det tas stora mängder vatten ur det kommunala ledningsnätet.

Om du bor i Gullabo och Bidalite, och du ska fylla en pool med en storlek på minst 3 m³ med vatten från det kommunala ledningsnätet, vill vi att du meddelar VA-jouren, 070-249 40 20 innan.

Vattenförbrukningen registreras i verksamhetens driftövervakningssystem. En ökad förbrukning är normalt ett tecken på vattenläcka. Genom att kontakta oss i förväg slipper vi lägga tid och onödiga kostnader på att leta reda på ”läckan”.

När det är dags att tömma poolen

När det är dags att tömma poolen görs detta lämpligen genom att vattnet får infiltrera över gräsyta eller dylikt. Släpps vattnet i dagvattenledningen ska det vara avklorerat och utan kemikalier. Vattnet får inte släppas i spillvattennätet (”avloppet”).

För mer detaljerad information gällande tömning, se här.

 

Fakturor, flyttanmälan, vattenmätare

Kommunalt vatten och avlopp

Mona Magnusson
Assistent VA

Tfn: 0486-332 14                        E-post: Mona Magnusson

 

Blankett Flyttanmälan VA (PDF)

 
 

Kontakt

Vakant
VA-chef

Tfn:0486-331 00
E-post:    

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se