Tvätta bilen på rätt sätt!

Tvättvattnet innehåller miljöfarliga ämnen, både föroreningar som tvättas bort från bilen och kemikalier från bilvårdsmedel. När bilen tvättas på gatan rinner det orenade tvättvattnet via rännstensbrunnar ut i närmaste vattendrag, och vidare ut i Östersjön. Biltvätt bör inte heller ske i närheten av vattentäkter, t ex en grävd brunn, eftersom föroreningarna riskerar att hamna i dricksvattnet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås kommun, avråder därför starkt från att tvätta bilen på asfalterad yta, t ex på gatan eller garageuppfarten.

Hur ska jag göra?

 • Tvätta i första hand bilen i biltvätt. Dessa anläggningar är utrustade med slam- och oljeavskiljare
 • I andra hand i en ”Gör-det-själv-hall”. Tänk på att välja miljöanpassade bilvårdsprodukter!
 • I sista hand på icke hårdgjord yta, exempelvis gräsmatta. Detta är inte att rekommendera, men förhindrar att vattnet rinner ner i rännstensbrunnen. Använd endast miljöanpassade produkter!

Välj rätt bilvårdsmedel!

Genom att välja miljömärkta eller miljöanpassade bilvårdsmedel till din bil minskar miljöbelastningen.

Avfettningsmedel

Det finns tre typer av avfettningsmedel; petroleumbaserade, vattenbaserade och miljöanpassade. Bäst för naturen är de miljöanpassade, sämst är de petroleumbaserade.

Vax och rostborttagning

Använd vattenbaserat och helst miljöanpassat bilvax. Om du behöver använda rostborttagningsmedel, är medel med syra miljömässigt bättre än de lösningsmedelsbaserade.

Bilvårdsmedel

Välj bilvårdsprodukter som är miljömärkta med den nordiska Svanen eller Bra Miljöval.

bra miljoeval  svanen 

Använd bilvårdsmedel sparsamt och på rätt sätt – detta ger bäst resultat på både bilen och på miljön!

Visste du att:

 • I Sverige tvättar vi bilen sammanlagt 30 miljoner ggr/år
 • Tvättvattnet innehåller totalt:
  •  2 000 ton olja
  • 5 ton tungmetaller, som zink, krom, nickel, bly och kadmium
  • 5 000 ton rengöringskemikalier

Genom att tvätta bilen i en biltvätt reduceras utsläppen. Läs mer på Håll Sverige Rent, se här.

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se