Fett i avloppet

När vi lagar mat blir det fett kvar i kastruller och stekpannor. Det är mycket viktigt att du inte sköljer ner detta i avloppet. Gör så här i stället:

  • Torka upp fettet med hushållspapper och släng i vanliga soporna, innan du sköljer ur stekpannan eller kastrullen
  • Häll större mängder fett, exempelvis frityrolja, marinader och liknande, i en brännbar behållare, t ex en använd pappersförpackning med skruvkork eller en plastburk med plastlock. Släng sedan behållaren i de vanliga hushållssoporna.
  • Om du driver en livsmedelsverksamhet, installera fettavskiljare! Läs mer längre ner på sidan.

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i vattnet stelnar och fastnar på väggarna i avloppsledningarna. Det bildas stora cementliknande proppar. Förutom stora kostnader för rensning kan fettavlagringar orsaka totalstopp som kan leda till källaröversvämningar och/eller utsläpp av orenat avloppsvatten till närliggande vattendrag.

Fettavskiljare – Riktlinjer för Torsås kommuns allmänna VA-anläggning

För att förhindra utsläpp av större mängder fett ska fettavskiljare vara installerad i fastigheter med livsmedelshantering, enligt nya riktlinjer för Torsås kommuns allmänna VA-anläggning. I riktlinjerna kan du läsa mer om varför det är viktigt att ha en fettavskiljare, hur den fungerar, vilka regler som gäller och vad du som bedriver en livsmedelsverksamhet i Torsås kommun behöver göra och tänka på.

 

Senast uppdaterad 2013-04-05
 

Kontakt

Vakant
VA-chef

Tfn:0486-331 00
E-post:    

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Felanmälan

kommunalt vatten och avlopp

Dagtid: 0486-331 00
Övrig tid: 070-249 40 20 (jour)

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se