Yrkesambassadörerna i Torsås

Yrkesambassadörer 2012Anette Ingvarsson
Britt Wennerström
Eva-Kristina Berg
Helen Håkansson
Johan Ceedigh
Josefina Djurfeldt
Marita Josefsson Karlsson
Samordnare för gruppen är
områdeschef Karin Olsson

Bakgrund
Målet med socialförvaltningens insatser är att ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva ett självständigt och meningsfyllt liv, ha inflytande och känna delaktighet i sin vardag samt verka och åldras i trygghet.

En av de viktigaste förutsättningarna för god kvalité på vård och omsorg är tillgången på utbildad personal.
För att möta rekryteringsbehovet och förändringar i omvärlden, krävs att vi får ungdomar och andra grupper i samhället intresserade av kommunens verksamheter.

På grund av det stora rekryteringsbehovet inom framför allt vård- och omsorgssektorn i Sverige, pågår en mängd olika åtgärder för att få personer att vilja arbeta inom kommunal verksamhet.

Ett antal medarbetare i vår kommun har därför valts ut att agera ambassadörer framför allt på informationsmöten på skolor, mässor och arbetsmarknadsdagar.
Deras uppgift är att på ett professionellt och positivt sätt entusiasmera och berätta om Torsås kommun som arbetsgivare. På ett aktivt, positivt och medvetet sätt arbeta med att informera om och marknadsföra yrket, arbetsplatsen och kommunen.

Som uppstart genomfördes en 3 dagars utbildning med syfte att skapa goda förutsättningar för att möta och informera elever på högstadiet, gymnasiet, SFI samt på mässor och liknande.
Syftet med utbildningen var att ambassadörerna ska klara att informera och bemöta frågor om hur betydelsefullt och givande det är att arbeta inom äldre och handikappsomsorgen.

Syfte med uppdraget
Förändra attityder till vårdyrket
Vara positiva förebilder (externt, internt)
Representera yrket på arbetsplatser, mässor, skolor mm.
Synliggöra kommunen samt omsorgsförvaltningen som arbetsgivare
Underlätta kommande rekryteringsbehov

Genomförda uppdrag
Ambassadörerna skapade ett gediget verktyg för att ta emot och ta hand om sommarvikarier, prao osv. Detta verktyg innehåller såväl praktisk information som de värderingar, beteende och agerande som gäller.  Uppdragen har genomförts både med hela gruppen men även i mindre grupperingar

SFI
Våren 2011 var 3 ambassadörer inbjudna till SFI i Torsås där vård/omsorgsverksamheten presenterades och förutsättningar för att kunna arbeta inom vård och omsorg och att det krävs utbildning osv. Detta var mycket uppskattat av såväl studerande som lärare och ett fortsatt samarbete framöver önskades.

Skolbesök högstadiet
Gruppens representanter har en gång/läsår och klass besökt årskurs 8 under lektionstid. Det har då informerats om olika arbetsuppgifter, beroende på behovet hos brukaren. Hjälpmedel och provtagningsutrustning har tagits med och förevisats
Genom den dialog som uppstår har tankar, erfarenheter och bilder utbytts och skolungdomarna har fått många berättelser ur verkligheten förmedlade av ambassadörerna, de i sin tur har fått tankar och frågor från ungdomarna.

Äldreveckan
Ambassadörerna har medverkat under Äldreveckan våren 2010 där de hjälpt till med förekommande praktiska sysslor.

Mässor mm…
Representerat Torsås kommun på utbildningsmässan i Kalmar (Guldfågeln arena) den april 2012. Mässan riktade sig till personer som vill arbeta med vård, hälsa och omsorg. Där fanns representanter ifrån Komvux, Folkhögskola, Yrkeshögskolor, Universitet. Kommuner från olika delar av länet och Landstiget var också på plats för att knyta band med nytänkt arbetskraft.

 

Kontakt

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se