FAQ Socialförvaltningen

>> Kontakta Socialförvaltningen, klicka här!

Vem får komma till Träffpunkterna?
- I mån av plats får den som vill komma till Träffpunkterna.

Vilka öppettider har Träffpunkterna?
- Torsås, 09.30-14.00 måndag till torsdag.
- Söderåkra, 10.00-14.30 måndag till torsdag.

Hur ansöker man om att få personlig assistent?
- Ansökan om personlig assistans görs hos biståndshandläggaren samt hos Försäkringskassan.

Vad krävs för att jag ska kunna få ekonomiskt bistånd?
- Kontakta handläggare på socialförvaltningen. Riktlinjerna finns att läsa på http://www.torsas.se/ekonomiskt-bistand.aspx.

Vem vänder jag mig till angående en anhörig som har missbruksproblem?
- Anhörigstödjaren som finns att nå via kommunens växel. Men också socialsekreterare går bra, via kommunens växel.

Varför får inte vem som helst som är gammal flytta till äldreboende?
- Inflyttning på särskilt boende kräver ett biståndsbedömt beslut vilket innebär att handläggaren undersöker om behov finns. Ålder i sig är inget skäl till att beviljas särskilt boende. I första hand beviljas hemtjänst. Då hemtjänstinsatserna inte uppfyller det behov som finns kan plats på särskilt boende beviljas.

Kan man få hemtjänst när som helst på dygnet?
- Ja, om behov finns. Hemtjänsten är bemannad dag och kvällstid. Nattetid finns en nattpatrull som kommer till en om biståndet är sådant eller om den enskilde larmar via trygghetslarm.

Hur skall jag/min anhörig göra för att få en plats på ett äldreboende?
- Om du vill ansöka om en plats på särskilt boende kontakta en av kommunens biståndshandläggare eller be anhörig kontakta dem. Ansökan/anmälan tas emot både muntligt och skriftligt. Ansökningsblanketter finns att hämta på kommunens hemsida. Då ansökan/anmälan inkommit, gör biståndshandläggaren ett hembesök för att prata med dig och dina anhöriga, detta för att få en uppfattning om vilket behov som föreligger. Information kan vid behov och samtycke inhämtas från sjukvård/hemtjänst för att underlätta bedömningen, då ett beslut ska fattas. För att en utredning ska påbörjas krävs ett samtycke från den som anmälan gäller.

Hur får jag en rollator?
- Man kontaktar kommunens arbetsterapeut. Och dessa når man via kommunens växel.

Vad menas med LSS?
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. För mer information, kontakta kommunens LSS-handläggare.
Senast uppdaterad 2017-11-06
 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tfn:0486-331 00 (vxl)
E-post: Samhällsbyggnads-förvaltningen

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Karin Seebass

Karin Seebass
Enhetschef
Kultur och fritid

Tfn: 0486-333 73
E-post:
Karin Seebass

E-post till Torsås bibliotek
Tfn till biblioteket: 0486-333 70

 
 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se