Vägunderhåll och renhållning

Samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar i kommunens tätorter. På landsbygden sköter entreprenören Svevia de enskilda vägarna på uppdrag av kommunen.

För allmänna vägar ansvarar Trafikverket för skötsel och underhåll. Exempel på allmänna vägar i kommun är Alfargatan (Torsås), Storgatan (Bergkvara) och Kyrkvägen (Söderåkra). Läs mer om allmänna vägar på Trafikverkets hemsida.

Städning

Städning av gator och allmänna platser i de centrala delarna av Torsås, Söderåkra, Bergkvara sker 1 ggr/vecka. Övriga platser städas vid behov.

Sandupptag

På våren maskinsopas gatorna. Gång- och cykelvägar tas först, därefter de centrala delarna av Torsås, Söderåkra och Bergkvara och till sist gatorna i tätorterna.

Vill du ha fint på din trottoar så sopa ner sanden på gatan innan bilarna kommer. Tänk på att sopningen kan damma så välj att inte putsa fönster och hänga ut tvätt om du ser eller hör sopmaskinen.

Ett problem är buskar och grenar som hänger ut över vägbanan. Klipp häcken både för att förbättra sikten i trafiken och för att underlätta städningen, se här.  

Senast uppdaterad 2012-06-20
 

Kontakt

Christian Lindström

Christian Lindström
Gatu- och parkchef

Tfn:0486-332 12
E-post: Christian Lindström

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Torsåskarta

 Torsåskarta 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se