småskaliga åtgärderSmåskaliga åtgärder 

Aktiviteten småskaliga åtgärderna i dike innebar att vi proppade dike och förstärkte upp en kantzonen med lövträd.

Åtgärdernas miljönytta

Miljönyttan med att proppa ett dike enkelt beskrivet var att hålla kvar vatten högre upp i avrinningsområdet för att förbättrar upptaget av näringsämne och sediment samt att jämna ut vattenflöde.

Miljönyttan med att förstärka kantzonen är att skapa skugga, som skyddar diket från att växa igen, håller temperaturen ger insekter och andra vattenlevande djur föda mm.

 

Val av plats

Anledningen till att vi visade just detta område tillsammans med markägaren är att detta lilla oansenliga dike är ett dike som nästan alla som har skogsmark har på sina ägor.

Har du ett dike som inte längre fingerar? Har du ett område där träden skulle klara av att stå lite blötare än idag? Har du ett område som redan i dag är ganska vått? Då skulle en propp kunna vara möjligt.

Vid avverkning tänk på att låt lite löv stå kvar vid diket eller vattendraget eller om det inte finns löv plantera gärna några lövträd.

 

Innan du börjar

Men innan man börjar proppa måste man vara säker på att man har full rådighet och att inte fisken blir lidande, vilka effekter proppen kan ge dina grannar? När du har svar på dessa frågor kontaktar du Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

 

Bilder

Vill du se bilder på eftermiddagens småskaliga åtgärder, då hittar du ett collage till höger. Bilderna är tagna av våra kollegor Hanna Gustafsson, Kristina Strand och Johan Blomqvist på Torsås kommun.

 

Material att inspireras av

Se länkar till höger använda dem gärna men ange då källan.

 

 

Tillbaka till: Vattensamling 2012

Senast uppdaterad 2012-06-21

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se