Kontaktuppgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen Torsås kommun

Stan Weyns, har slutat på kommunen

Pernilla Landin, 0486 33 187 eller Pernilla Landin 

 

LOVA samordnare Kalmar kommun

Anna Carnelius, 0480-450096 eller Anna Carnelius 

 

Vattenrådet för Bruatorpsån-Grisbäcken-Brömsebäcken

Ordförande Håkan Algottson

Sekreterare Pernilla Landin

vattenrådets hemsida 

 

MOMENT projektet

Tobias Facchini, 0480 44 83 83 eller Tobias Facchini

MOMENTs hemsida 

 

Tillbaka till: Vattensamling 2012

 

Välkommen

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00          

Lunchstängt 12.00-13.00.

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Det var vi som

arrangerade dagen!

 

 Torsås kommunvapen

Logga Kalmarsunds kommissionen

MOMENT

Logga EU

Logga Torsås kustmiljögrupp

LRF

Logga Södra

Kalmar kommun

Ronneby kommun

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se