biotopvårdBiotopvård

Aktiviteten biotopvård innebar att vi la i lekgrus (naturgrus med dimensionen 1-4,5 cm), större sten och död ved i ett vattendrag för att skapa bättre förutsättningar för öringen att öringen ska trivas och reproducera sig.

 

Åtgärdernas miljönytta

Miljönyttan med biotopvård är att se till att skapa förutsättningar för mångfald av vattenlevande växter och djur. Se till at återskapa vattendragets mer naturliga karaktär med lugna och forsande partier.

 

Val av plats

Under hösten 2011 genomfördes elprovfiske på flera platser ut med avrinningsområdet. Just denna plats det visade sig ha bäcköring i varierade åldrar. Området i sig var ett område där öringen redan trivdes med det saknades lite lekgrus, större sten och död ved.

Vattenrådets fiskarbetsgrupp bestämde sig att genomföra några konkreta åtgärder därför valdes detta område ut då det är ett litet område, detta fick bli ett litet pilotprojekt för arbetsgruppen.

 

Innan du börjar

Innan du börjar planera för genomförande av biotopvård behöver markägarna, fiskerättsinnehavare vara kontaktade och vara positiva till att åtgärden görs. När markägarna och fiskerättsinnehavaren har godkänt åtgärderna så måste man göra en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen innan arbetet får påbörjas. 

 

Sommarmånaderna

Tänk på att åtgärder i vattendrag genomförs då det är så låga flöden som möjligt i beslut från länsstyrelsen kommer det därför troligen vara sommarmånaderna du har på dig för att genomföra arbetet.

 

Tillbaka till: Vattensamling 2012

 

Senast uppdaterad 2012-06-21

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se