Formulär

Välkommen att framföra dina synpunkter på den kommunala skolan och barnomsorgen. Dessa kan omfattas av klagomål, förslag till förbättringar, beröm och liknande. Fyll i nedanstående formulär. Tack för dina synpunkter!


Senast uppdaterad 2012-03-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se