Synpunkter & förslag, Kultur & fritid

Välkommen att framföra dina synpunkter och förslag på vår verksamhet d.v.s. bibliotek, kultur, fritid, föreningsliv, fritidsgårdar. Dessa kan omfattas av klagomål, förslag till förbättringar, beröm och liknande. Fyll i nedanstående formulär. Tack för dina synpunkter!


Senast uppdaterad 2011-12-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se