Klagomål & förslag - Korr, grundskolan och barnomsorgen

Rutiner för klagomål mot utbildningen

Möjlighet att lämna klagomål mot förskola/skola finns reglerat i Skollagen 4 kap 8 §

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål  mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

I Torsås kommuns skolor och förskolor sker det genom att vårdnads-havare, elever och andra intressenter ges möjlighet att muntligt eller via blankett lämna klagomål på verksamheten. Följande rutiner gäller och ska ses som en stigande åtgärdstrappa:

  1. Vänd dig till berörd lärare/förskollärare
  2. Vänd dig till ansvarig rektor/förskolechef
  3. Vänd dig till bildningschefen
  4. Anmälan kan därefter göras till Skolinspektionen och/eller Barn- och elevombudet. Anmälan sker skriftligen via www.skolinspektionen.se eller via vanligt brev.

>> Gå direkt till forumläret, klicka här!

Ditt skriftliga klagomål kommer att diarieföras på Bildningsförvaltningen och utredas av rektor/förskolechef. Allt dokumenteras.

>> I följande dokument kan du läsa om vad som gäller vid överklaganden enligt skollagen, klicka här! (PDF)

Senast uppdaterad 2013-03-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se