Att tänka på vid betalning till Torsås kommun

I första hand använd bifogat inbetalningskort med OCR-nummer. Vid annan betalning till kommunen ska du ange fakturanummer.

Kommunen får varje dag många inbetalningar, och det är därför så viktigt att det syns genom fakturanummer eller text att det är just din inbetalning som kommit.

Plusgiro och bankgiro för inbetalningar:
BG 5415-4802 VA och renhållning
BG 5411-7734 Övriga kundfakturor
BG 297-1240 Inkassoinbetalningar
BG 642-3446 Övrigt

PG 551 386-6 Socialförvaltningen
PG 108 270-0 Övrigt

I första hand ska bankgiro användas.

Betalningsinformation till utländska kunder:
Swedbank AB Torsås
Box 502
SE-385 25 Torsås
IBAN: SE 87 8000 0816 9543 4650 0012
BIC/SWIFT-adress: SWEDSESS

Organisationsnummer
Kommunens organisationsnummer är 212000-0696.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2014-07-01
 

Kontakt

För mer information

Redovisningsassistent
Carina Andersson
Tfn:0486-331 48
E-post: Carina Andersson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se