Vad är jättebjörnloka?

 
Jättebjörnlokan är en ört, som påminner svagt om dscn1109
hundkäx, vilken den är ganska nära släkt med. Den kan bli 2-4 m hög, med en stjälk uppemot 10 cm i diameter. Bladen kan vara en meter breda och likna ett flikigt rabarberblad. Växten blommar i juli-augusti. De vita blommorna sitter i flockar, som kan vara en halv meter i diameter. Jättebjörnlokan producerar tusentals frön från varje planta och dessa kan överleva omkring sju år i marken innan de börjar växa. Växten är farlig den har en växtsaft som kan orsaka problem, får man saften på sig och samtidigt vistas i solen kan det bildas brännblåsor, eksem eller liknande. En del är mer känsligare än andra och barn är mer utsatta för den eftersom de tycker blomman är spännande och vill gärna plocka den.

Eftersom jättelokan inte ursprungligen är från Sverige har den inga naturliga fiender i naturen detta innebär att den har lätt att föröka sig. Ska man bekämpa jättelokan effektivt, måste alla hjälpas åt. Om lokorna får växa fritt på en del mark, kommer det hela tiden att mogna nya fröer som sprids in på den mark där man anstränger sig för att bli av med växten.

Hur ska jättelokan bekämpas?

Bekämpning kan ske på lite olika sätt beroende på beståndets storlek och ålder. Det bästa sättet är att med spade gräva av roten en bit under markytan och sedan dra upp plantan. Slåtter och liknande som skär av ovan markytan dödar inte plantan men kan vara nödvändigt som inledande bekämpning vid etablerade bestånd. Vid större bestånd kan kemisk punktbekämpning vara nödvändig.

Var försiktig!

Försiktighet måste iakttagas vid bekämpning så växtsaften inte påverkar huden, heltäckande klädsel och ögonskydd bör användas och dagar utan direkt sol är att föredra. Rengöring/tvättning av hud, kläder och redskap som kommit i kontakt med växten bör ske efter avslutad bekämpning. Eftersom fröbanken kan ge nya plantor i flera år efteråt måste efterkontroller utföras på platser där bekämpning utförts. Vid arbete med jättelokorna bör man skydda hud och ögon, eftersom det kan stänka eller flyta från snittytor. Använd kläder av vattentätt tyg och gummihandskar. Tvätta genast bort eventuella stänk med vatten och eventuellt tvål. Insektsbettsmedel sägs kunna lindra blåsor och eksem.

 

 

Senast uppdaterad 2016-08-29
 

Välkommen

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00          

Lunchstängt 12.00-13.00.

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se