Förhöjda flouridvärden i Gullabo

VA-avdelningen genomför återkommande kontroller av fluoridhalterna i dricksvattnet från de kommunala vattenverken. I det vatten som levereras från Gullabo vattenverk har fluoridhalter på 1,4-1,6 mg/l F konstaterats.
Fluor (F) är ett naturligt grundämne som finns i berggrunden och då oftast som fluorid. I områden där berggrunden innehåller fluorid får vattnet från bergborrade brunnar alltid ett visst innehåll av detta ämne.

Fluorid i drickvatten har en kariesförebyggande effekt och en fluoridhalt på mindre än 1,5 mg/l ger bara fördelar. Vid fluoridvärden på 1,5 mg/l F och mer finns det dock risk för små skönhetsfläckar på tandemaljen, s k tandfluoros. Dricksvattnet bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 ½ års ålder.

I avvaktan på förbättrad fluoridavskiljning vid vattenverket i Gullabo erbjuder VA-avdelningen småbarnsföräldrar dricksvatten med låg fluoridhalt vid speciellt tappställe vid Gullabo vattenverk. Dricksvattnet har här passerat ett filter som minskar fluoriden i vattnet. Filtret tar bort >95 % av mikroorganismer, mineraler och kemiska ämnen lösta i vattnet. Vattnet bör därför blandas ca 50/50 med det vatten som kommer från din egen kran.

Vi rekommenderar att Du, så länge små barn under ett och ett halvt år finns i hushållet, hämtar vatten för välling, saft m.m. i eget väl rengjort kärl från tappstället. Men tänk på att vatten är en färskvara som ska förvaras i kylskåp och förbrukas inom två till tre dagar.

För mer information, se informationsbroschyr  till höger.

 

 

Fakturor, flyttanmälan, vattenmätare

Kommunalt vatten och avlopp

Mona Magnusson
Assistent VA

Tfn: 0486-332 14                        E-post: Mona Magnusson

 

Blankett Flyttanmälan VA (PDF)

 
 

Kontakt

Vakant
VA-chef

Tfn:0486-331 00
E-post:    

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Länkar

Förhöjda flouridvärden i vatten från Gullabo vattenverk

 

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se