Anmälningspliktiga verksamheter

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga enligt § 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Verksamheter som omfattas av anmälningsplikten är:

• Yrkesmässig hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Exempel på sådan verksamhet tatuering, piercing, akupunktur och fotvård.
• Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
• Förskola, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Solarier är anmälningspliktiga enl § 8 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2008:36).

Anmälningsplikt gäller även vid övertagande av befintlig verksamhet eller om väsentlig ändring görs i verksamheten, t ex i form av utökning av verksamheten. 

För de verksamheter som omfattas av anmälningsplikten ska en skriftlig anmälan göras till Bygg- och miljönämnden Anmälan ska lämnas in i god tid innan verksamheten startar. Blanketten hittar du till höger.

Bygglov 

Observera att det kan krävas bygglov när man inrättar en ny lokal eller ändrar befintlig lokal. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningens byggnadsingenjör för mer information.
Senast uppdaterad 2011-04-13

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Blanketter

 Länk till blankett 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se