Dödsfall och begravning

Bukett blommorEnligt begravningslagen har alla som är folkbokförda i en kommun rätt till gravplats, gravöppning, gravsättning, kremering, lokal för visning av stoft och lokal för begravningsceremoni. För detta betalar man en skatt, som kallas begravningsavgift, i Torsås är den 0,28 kr för 2016.

Detta gäller alla oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller har begärt sitt utträde, även de som tillhör andra trossamfund eller har en annan religion omfattas av begravningslagen.

Borglig begravning
Efter utträde ur Svenska kyrkan upphör rätt till en kyrklig begravningsceremoni. Ett alternativ är då en borgerlig begravning.

Borgerlig begravning innebär en minnesstund utan jordfästning och utanför Svenska kyrkan eller annat trossamfund. Begravningens innehåll bestäms av de efterlevande eller den avlidnes önskemål.

För att kontrollera och ta tillvara deras rättigheter som inte tillhör Svenska kyrkan, utses ett kommunalt begravningsombud. Den här perioden är det Sten Bondesson. Frågor angående borgerlig begravning kan ställas till någon begravningsentreprenör eller till Sten, se kontaktuppgifter till höger.

En fråga som ofta förekommer är vem som får ha hand om en minnesstund. Svaret är att det finns inga formella krav på förrättaren eller på ceremonin.

Till höger hittar du länkar till olika begravningsbyråer i Torsås kommun som kan hjälpa till med ceremonin.

Senast uppdaterad 2018-01-15

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se